RAHMÂN VE RAHÎM OLAN ALLAH'IN ADI İLE

KELİME-İ ŞEHADET

İÇERİKLER

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adı ile

Yine bizim yarattığımız insanlardan öyle bir ümmet var ki, onlar hakka yol gösterirler ve o hak ile adaleti yerine getirirler. (A’RÂF SURESİ – 181 )

İMAN NEDİR

Bir kişiyi söylediği sözde tasdik etmek, doğrulamak, söylediğini kabullenmek, gönül huzuru ile

KUR'AN NEDEN İNDİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adı ile Andolsun biz, Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık.

AHLAK NEDİR

Akıl ve doğal eğilimler ikilemi karşısında kalan insanın doğal eğilimlere karşı özgürce karar verme yetkisidir.

DUA NEDİR

Kulun bütün benliğiyle yüce yaratana yönelerek ondan istek ve dilekte bulunması anlamında dini terim

ALLAH'A İMAN

İslam'a göre Allah'a iman; düşüncenin, hayata egemen olan metodun, ahlakın, ekonominin

KIYAMET VAKTİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adı ile Sana o kıyameti soruyorlar, ne zaman kopacak diye..

GIYBET

Anlatılan kusurun, onun dini, dünyası, sözü, işi, yaratılışı, huyu, giyim kuşamı, kazancı, nesebi

TECAVÜZ

Irza geçme veya tecavüz, kişinin rızası dışında cinsel ilişkide bulunulmasıdır. Genelde

TÖVBE

Yaratılmışlar arasında böyle bir durumda yaratılan insan, şehvete uymakla şeriata uymak, inanmak

İMAN - İSLAM

İslam sözlükte, "itaat etmek, boyun eğmek, bağlanmak, bir şeye teslim olmak, esenlikte kılmak"

AHİRETE İMAN

Ceza konusunda mutlak ilâhi adalete inanan insanın, yeryüzündeki hayatının boş ve ölçüsüz bir

ŞİRK

Allah Teâlâ'nın tanrılığında, isim, sıfat ve fiillerinde, eşi, dengi ve ortağı bulunduğunu kabul etmek demektir

YAŞAYIŞINLA TEBLİĞ ET TEBELLÜĞ EDEN BULUNUR ELBET

DUA

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adı ile ; Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez.A’RAF SURESİ – 55

RAMAZAN ORUCU

Takva, iman edenlerin ruhlarının göz diktiği, özlemle ulaşmak istediği bir amaçtır.İşte oruç, takva

ABDEST

Namaz, Allah ile buluşma, huzurunda durma, gizlice ve fısıltı ile O'na dua etmektir.Şüphesiz bu duruş

DAVETE İCABET

Davete icabet o davetin meşru olması halinde gerekir. Haramların işlendiği bir toplantıya gitmek